Nieuws

Medewerkers van ABN AMRO Bank helpen de speeltuin!
Op vrijdag 29 maart 2013 hebben de medewerkers van het kantoor Volendam van de ABN AMRO Bank mee geholpen  met de voorbereidingen op het nieuwe speelseizoen. Er werden speeltoestellen geplaatst en diverse grondwerkzaamheden verricht. Ook het beheerdersgebouw is van binnen en buiten goed schoongemaakt. Het bestuur en de vrijwilligers van de speeltuin zijn de medewerkers van de ABN Amro hier heel dankbaar voor.

En bovendien was er nog een grote verrassing voor de aanwezige vrijwilligers. Er werd een cheque overhandigd van € 1.200!

Zonnepanelen geplaatst, mogelijk gemaakt door sponsors!
Met de gift van de ABN AMRO Bank en de sponsoring van Zonnepanelen Volendam is het mogelijk geworden om voor de speeltuin zonnepanelen aan te schaffen. Hiermee wekt speeltuin de Speelderij een groot gedeelte van het elektra zelf op.

Ook Speeltuin de Speelderij gaat voor zonne-energie !
Zonnepanelen Volendam werkt graag mee aan dit initiatief en sponsort gedeeltelijk materiaal en werkzaamheden om de speeltuin te voorzien van groene energie. Het is de bedoeling dat de installatie draait voor de opening begin april 2013. De zonnepanelen zijn alvast stevig aangebracht. De Speelderij gaat weer open in april voor een nieuw speelseizoen.

Goede Tijden, Slechte Tijden in Speeltuin de Speelderij

Afgelopen december heeft een crew van Goede Tijden, Slechte Tijden opnames gemaakt in Speeltuin De Speelderij.
De beelden hiervan worden uitgezonden op maandag 4 maart a.s.
De schommels waren netjes opgeborgen voor de winter en moesten weer even voor de opnames opgehangen worden. Extra werk dus voor de vrijwilligers maar zeer gewaardeerd.
De speeltuinvrijwilligers werden door de crew van GTST hartelijk bedankt met een grote taart!

Speeltuin De Speelderij; met dank voor de gereedschappen!

Speeltuin de Speelderij is tot begin april gesloten. Maar dat betekent niet dat er volledige rust is. Deze maanden worden vooral gebruikt om allerlei onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Zo heeft onze onderhoudsploeg de wand van de zandbak inmiddels al geheel vernieuwd.

En daarbij werden we deze weken verrast. Bij de onderhoudswerkzaamheden hebben we natuurlijk gereedschappen nodig. En toen we onze oude gereedschappen gingen vervangen bij Divema werden we blij verrast Bij het afrekenen kregen we de mededeling dat de gereedschappen werden geschonken.

Of Sinterklaas het had ingefluisterd, want natuurlijk hebben al onze bezoekers daar straks weer veel voordeel van. De speeltuin ziet er namelijk dan weer pico-bello uit. Namens al onze bezoekers willen wij de mensen van Divema dan ook hartelijk bedanken.

Speelderij heeft nu ook een AED beschikbaar

Speeltuin de Speelderij is er voor de gemeenschap, en dat met name voor de kinderen van Edam en Volendam. Lekker veilig spelen met mooie speeltoestellen die goed onderhouden zijn. Maar de speltuin is meer dan alleen maar spelen. Naast de kinderen ontvangen we vele bezoekers, jong en oud die ook meekomen.

Bij de speeltuin hebben we ook een goed gevulde EHBO tas staan. Bedoeld om de kleinere ongelukjes te kunnen verhelpen of om verder door te verwijzen. Wat echter ontbrak was een voorziening (die we nooit nodig hopen te hebben trouwens) voor het geval er iemand met een hart falen geconfronteerd wordt.

In Edam en Volendam zijn er inmiddels al meer dan 70 AED’s beschikbaar. Een automatische externe defibrillator (afgekort met AED) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt voor het reanimeren van een persoon met een circulatiestilstand als gevolg van ventrikelfibrilleren. De AED dient op een geautomatiseerde manier een elektrische schok toe met als doel een gestoord hartritme te stoppen. Dan krijgt de sinusknoop de kans de controle over het hartritme terug te krijgen, waardoor het hart weer in een normaal ritme gaat kloppen.

Omdat er in de directe omgeving van Speeltuin de Speelderij geen AED beschikbaar was heeft het bestuur besloten een AED aan te schaffen. Deze AED is 24 uur per dag beschikbaar is, voor de vrijwilligers en bezoekers van de speeltuin, maar ook voor de  omwonenden van speeltuin de Speelderij. Ook zijn er in Edam en Volendam al meer dan 1.000 mensen getraind in het bedienen van en AED in combinatie met het zelf als hulpverlener reanimeren van het slachtoffer.

Voor meer informatie over Speeltuin De Speelderij, aanmelding als vrijwilliger, de mogelijkheid tot sponsoring en wat al niet meer, Ria Uitentuis, tel. 0299-372819 of Hans Schoorl, tel. 0299-364308 of stuur een mail naar info@speelderij.nl.

Speeltuin De Speelderij voor iedereen, maar ook door iedereen!

De speeltuin is weer open, en zeker als het mooi weer is kan het druk zijn. Door de drukte schiet de toegangscontrole er dan wel eens bij in. Door onze vrijwilligers is recent weer eens deze controle goed gedaan. Tot verbazing van velen bleek dat er veel mensen zijn die menen zo door te kunnen lopen.

Speeltuin de Speelderij kan alleen maar bestaan dankzij de inzet van alle vrijwilligers en de steun bij renovaties van de gemeente, instellingen en sponsoren. Maar wat ook onmisbaar is zijn de inkomsten uit abonnementsgeld en losse entree. Daarmee wordt het mogelijk om de speeltuin te onderhouden en te sparen voor de vervanging van speeltoestellen. De speeltuin is er dus voor iedereen, maar ook door iedereen.  De prijzen van de toegang (gezinsabonnement voor een heel jaar € 15, losse entree t/m 15 jaar € 2) zijn dusdanig dat dit geen belemmering mag zijn voor een bezoekje.

Bij deze dan ook een oproep; laat als bezoeker bij de toegangscontrole bij het betreden van de speeltuin het abonnement duidelijk zien of koop een toegangsbewijs. Speeltuin de Speelderij kan dan zo mooi en toegankelijk blijven. Kleine moeite, groot plezier!


Een bloemetje voor...

Blijk van waardering voor speeltuinbestuur lees meer >>


Speeltuin de Speelderij heeft de renovatie financieel rond

Speeltuin De Speelderij bestaat in 2011 officieel tien jaar. Tien jaar van gezellig en veilig speelplezier.

Bij ons 10-jarig jubileum gaan we een deel van de speeltuin renoveren. Deze renovatie is nodig na 10 jaar zeer intensief gebruik. En daarvoor is geld nodig, veel geld zelf. We willen een groot toestel in de vorm van een kaaspakhuis plaatsen, een nieuw klimtoestel neerzetten en de schommels vervangen . En daarvoor hebben we een beroep gedaan op de gemeente, instellingen en bedrijfsleven in de gemeente. lees meer >>